"Sərhədsiz səma" - çox təsirli radio-pyes.

субота, 00:00

Günel Anarqızına və yaradıcı heyətə təşəkkür edirik. Cəmiyyətimizdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəlişini təmin edən layihələr xüsusilə bu günlərdə çox vacibdir.

 

 

Теги: 
Видео